Maj 2018 - dags att hissa segel!

Välkommen till FBF:s hemsida
DAGORDNING - Årsmöte 2024-04-25 i Ankarsalen. Klockan 18.00
 
Närvarande:      
                                                                                                                                                        
 
§1. Mötets öppnande
§2. Val av ordförande på stämman
§3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare
§4. Fastställande av dagordningen
§5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare  
§6. Föredragning av styrelsens årsredovisning
§7. Föredragning av revisionsberättelsen
§8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
§9. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar
§10. Motioner etc inkomna till styrelsen i rätt tid.
§11. Övriga ärenden
§12. Val av styrelseordförande
§13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
§14. Val av revisor och suppleant
§15. Val av valberedning
§16. Stämman avslutas

....................................                                     ...........................................
Sekreterare                                                Protokollet justerasHälleflundregatan 115    426 58 VÄSTRA FRÖLUNDA        Org. nummer 802464-7813   
 
Medlemsavgift :  Plusgiro:62 32 01-1        swish 123-0921304  
 
                                                                                                                                                                                              Hem | Fiskebäcks båtförening (fbf.se)               FISKEBÄCKS BÅTFÖRENING | Facebook
 


 

Vaktlistor för 2024! 
 

Dags att betala medlemsavgiften för 2024.
För 150 kr så stöder du båtföreningen i Fiskebäck.
Vi ser bland annat till att ordna vaktgången i hamnen och att vaktstugan underhålls.
Du får även 4 nummer av medlemstidningen Roderbladet.
Dörrkoden till vaktstygan skickas ut till alla medlemmar.
Använd QR koden, swish 123-0921304 eller betala på plusgiro 62 32 01-1.
Glöm inte att ange vem det är som betalar.
Om du inte har gått din vakt är du även välkommen att betala ett frivilligt vaktbidrag på 300 kr. 

Bli medlem i föreningen

Bli enkelt medlem i föreningen genom att fylla i några uppgifter här: Bli medlem i FBF

Lite bakgrund: Fram till 2018 fick föreningen varje år en lista på alla båtplatsägare från Grefab. Med anledning av GDPR är det inte längre tillåtet för dem att ge oss adresser vilket gör att vi bara har gamla adressuppgifter att förlita oss på och dessutom bara till 500 av de 800 båtplatsinnehavarna.

ÅRSMÖTE TBD
Årsmötet genomfördes enligt plan. Protokoll läggs ut inom kort.

Fbf nu på FB!  klicka här så kommer du direkt till vår Facebook grupp.
Gruppen är sluten, men öppen ändå, dvs för att komma in och läsa och skriva måste man bli medlem i gruppen, men alla som har båt i hamnen, eller har en nära anknytning till hamnen och dess verksamhet kan bli medlemmar i FB-gruppen, oavsett om de är med i Fbf eller inte.
 

Ordförandemöte med Grefabs ledning 2021-11-17
Lite kort från mötet:

  • Det är många nya kunder i Grefabs hamnar och nästan alla platser är uthyrda. 
  • För att öppna bommen krävs en digital nyckel och mobiltelefon. Max tre nycklar per båtplats.
  • Båtar som har TBT i bottenfärg kommer inte vara tillåtna. Vid misstanke krävs godkänd test som Grefab utför. TBT är ett väldigt farligt ämne som användes i bottenfärger fram till 1989, främst på träbåtar.
  • 2021 genomfördes underhållsarbeten för ca 500 tkr i Fiskebäck: Asfaltering, elanläggningar, belysning och förankring av flytbryggan på vågbrytaren.
  • De kommande åren 2022-2025 planeras åtgärder för ca 1,5 mnkr: Renovera hytter, asfaltering, renovera brygga A & B samt en ny belysningsmast.
Läs hela inlägget »

Vi flyttar över mer innehåll till Facebook-gruppen

För att få mer interaktion med våra medlemmar så sköter vi den mesta kommunikationen på Facebookgruppen. 

Givetvis kan du också nå oss genom att skicka e-post till: styrbord@fbf.se

God vakthållning sommaren 2022!
Vakthållningen under 2022 var ganska god! Totalt har hamnen varit bevakad under nästan 70 % av perioden. Tyvärr är det fortfarande ganska ofta som våra medlemmar är ensamma på sin vakt, strax över hälften av dygnen. Ta chansen att tillbringa några timmar med dina båtgrannar denna sommaren.
Tack för att du vaktar!
Erfarenheterna visar att det gör skillnad. Vid ett par tillfällen har det räckt med att man lyser med en lampa på en bil så försvinner den snabbt. 
Tala med din båtgranne och fråga när hon eller han gick vakt, kanske kan du få med hen nästa år om han inte var med.
Du som går vakt gör nytta!
 

Grundkänning! Grundkänning!

Grunt i hamnen: Som meddelats tidigare är det grunt i hamnen, det är bara drygt 1 meter (!) just syd om C-bryggan längst ut. Många båtar går på grund och fastnar i leran när man ska gå in till mastkranen. Tag ut svängen ordentligt!

Coboats utvidgar Båtklubbssamverkan
Under första kvartalet 2017 ökade antalet stölder av båtmotorer dramatiskt, upp 57 procent jämfört med samma period 2016, enligt BRÅ. Trenden går mot att tjuvarna i allt större utsträckning ha börjat stjäla stora nya motorer, mellan 100- och 300 hk. Stölderna av dessa dyra motorer tyder på att tjuvarna är välorganiserade då det krävs mer förberedelser och logistik.
 
Coboats lanserar nu ett nytt koncept inom ramen för båtsamverkan - BÅTKLUBBSSAMVERKAN!
 Tillsammans med en rad kommuner, försäkringsbolag, lokala båtförbund, kommunala hamnar, marinor och representanter från näringslivet ska vi knyta samman alla Sveriges båtklubbar/föreningar, marinor och kommunala hamnar i regionala kommunikationsgrupper. Polisen är genom Båtsamverkan delaktiga i projektet men får av olika själ inte offentligt rekommendera enskilda initiativ. 

Mellan båtklubbarna i Grefab-hamnarna har vi en samverkansgrupp, där styrelserna i klubbarna tillsammans med områdescheferna för Grefab och polisen har kontakt. Så snart något händer i någon hamn informeras detta till alla inom samverkansgruppen. Det är detta som nu ska utvidgas till ett heltäckande nätverk för att komma till rätta med stölderna.
Fortsatt mycket stölder: Läs mer här (extern länk)

Klubbvimpel
finns nu åter att köpa av föreningen. Du hittar den i Café Sjöboa. Pris är 175:-.
 

Vi behöver din hjälp en gång om året!
FBF är med i båtsamverkan, polisen och båtklubbarnas samarbete för att minska stölderna i hamnarna.
En viktig del i detta är att vi gå vakt, finns det ingen i hamnen är det enkelt för tjuvarna att ta med sig motorer och annat.
Hjälp till genom att gå ditt vaktpass!

 

Fel i hamnen?
Hittar du något i vår hamn som bör åtgärdas av Grefab, anmäl felet på deras hemsida. Länken hittar du under välkomst-skylten ovan.
2017-10-30

Nu är risken 10 på skala 1-10 för båtmotorstölder!
Polisens samverkansgrupp

Lagstiftningen ger inte polisen rätt att hålla kvar utländska ligor vid båtstölder.
Läs här (extern länk)

2017-10-30

Info från Polisen om Båtsamverkan
Se filmen på youtube

Funderat på varför Skäret heter Skäret?
Se bilder från 1960 när Skäret var ett skär.

If:s Säker Hamn certifiering är en trygghetscertifiering av svenska småbåtshamnar. Certifieringen ställer krav på skydd mot öppen sjö, kontroll över andrahandsuthyrning och bevakning för att minska stölderna.
 
För dig som medlem i en båtklubb som certifieras med Säker Hamn, får du som medlem 15% rabatt på båtförsäkring hos If skadeförsäkring.
Vill du läsa mer om just Säker Hamn så kan du göra det på www.if.se/sakerhamn