Maj 2018 - dags att hissa segel!

Välkommen till FBF:s hemsida

Aktuellt

ÅRSMÖTE 2020-2021 GENOMFÖRDES DIGITALT 28 APRIL KL 19.00

Agenda och handlingar till årsmötet finns nu publicerade.
Mer info här...

 

UPPDATERA DIN INFORMATION HOS GREFAB
Snart kommer bommen vid den yttre delen av hamnen att aktiveras. Den kommer att styras från din mobiltelefon och du kommer att få information om detta från Grefab till din mail.
Viktigt att du har uppdaterat din kontaktinformation på Grefabs hemsida!!  

Fbf nu på FB!  klicka här så kommer du direkt till vår Facebook grupp.
Gruppen är sluten, men öppen ändå, dvs för att komma in och läsa och skriva måste man bli medlem i gruppen, men alla som har båt i hamnen, eller har en nära anknytning till hamnen och dess verksamhet kan bli medlemmar i FB-gruppen, oavsett om de är med i Fbf eller inte.
 

Ordförandemöte med Grefabs ledning 2021-11-17
Lite kort från mötet:

  • Det är många nya kunder i Grefabs hamnar och nästan alla platser är uthyrda. 
  • För att öppna bommen krävs en digital nyckel och mobiltelefon. Max tre nycklar per båtplats.
  • Båtar som har TBT i bottenfärg kommer inte vara tillåtna. Vid misstanke krävs godkänd test som Grefab utför. TBT är ett väldigt farligt ämne som användes i bottenfärger fram till 1989, främst på träbåtar.
  • 2021 genomfördes underhållsarbeten för ca 500 tkr i Fiskebäck: Asfaltering, elanläggningar, belysning och förankring av flytbryggan på vågbrytaren.
  • De kommande åren 2022-2025 planeras åtgärder för ca 1,5 mnkr: Renovera hytter, asfaltering, renovera brygga A & B samt en ny belysningsmast.
Läs hela inlägget »
2018-05-22
Klubbvimplarna 

Vi flyttar över mer innehåll till Facebook-gruppen

För att få mer interaktion med våra medlemmar så sköter vi den mesta kommunikationen på Facebookgruppen. 

Givetvis kan du också nå oss genom att skicka e-post till: styrbord@fbf.se

God vakthållning sommaren 2020!
Vakthållningen under 2020 var ganska god! Totalt har hamnen varit bevakad under nästan 70 % av perioden. Tyvärr är det fortfarande ganska ofta som våra medlemmar är ensamma på sin vakt, strax över hälften av dygnen. Ta chansen att tillbringa några timmar med dina båtgrannar denna sommaren.
Tack för att du vaktar!
Erfarenheterna visar att det gör skillnad. Vid ett par tillfällen har det räckt med att man lyser med en lampa på en bil så försvinner den snabbt. 
Tala med din båtgranne och fråga när hon eller han gick vakt, kanske kan du få med hen nästa år om han inte var med.
Du som går vakt gör nytta!
 

Årsmötet 2018: 31 medlemmar hade hörsammat kallelsen till FBF:s årsmöte. Ett antal medlemmar i styrelsen är nya (se Styrelsen).

Grundkänning! Grundkänning!

Grunt i hamnen: Som meddelats tidigare är det grunt i hamnen, det är bara drygt 1 meter (!) just syd om C-bryggan längst ut. Många båtar går på grund och fastnar i leran när man ska gå in till mastkranen. Tag ut svängen ordentligt!

Coboats utvidgar Båtklubbssamverkan
Under första kvartalet 2017 ökade antalet stölder av båtmotorer dramatiskt, upp 57 procent jämfört med samma period 2016, enligt BRÅ. Trenden går mot att tjuvarna i allt större utsträckning ha börjat stjäla stora nya motorer, mellan 100- och 300 hk. Stölderna av dessa dyra motorer tyder på att tjuvarna är välorganiserade då det krävs mer förberedelser och logistik.
 
Coboats lanserar nu ett nytt koncept inom ramen för båtsamverkan - BÅTKLUBBSSAMVERKAN!
 Tillsammans med en rad kommuner, försäkringsbolag, lokala båtförbund, kommunala hamnar, marinor och representanter från näringslivet ska vi knyta samman alla Sveriges båtklubbar/föreningar, marinor och kommunala hamnar i regionala kommunikationsgrupper. Polisen är genom Båtsamverkan delaktiga i projektet men får av olika själ inte offentligt rekommendera enskilda initiativ. 

Mellan båtklubbarna i Grefab-hamnarna har vi en samverkansgrupp, där styrelserna i klubbarna tillsammans med områdescheferna för Grefab och polisen har kontakt. Så snart något händer i någon hamn informeras detta till alla inom samverkansgruppen. Det är detta som nu ska utvidgas till ett heltäckande nätverk för att komma till rätta med stölderna.
Fortsatt mycket stölder: Läs mer här (extern länk)

Klubbvimpel
finns nu åter att köpa av föreningen. Du hittar den i Café Sjöboa. Pris är 175:-.
 

Vi behöver din hjälp en gång om året!
FBF är med i båtsamverkan, polisen och båtklubbarnas samarbete för att minska stölderna i hamnarna.
En viktig del i detta är att vi gå vakt, finns det ingen i hamnen är det enkelt för tjuvarna att ta med sig motorer och annat.
Hjälp till genom att gå ditt vaktpass!

 

Massiv stöldvåg i Västsverige:
Mest stora motorer. Liga misstänks. Märk din utombordare!
Läs mer här (extern länk)
2018-05-02

Fel i hamnen?
Hittar du något i vår hamn som bör åtgärdas av Grefab, anmäl felet på deras hemsida. Länken hittar du under välkomst-skylten ovan.
2017-10-30

Nu är risken 10 på skala 1-10 för båtmotorstölder!
Polisens samverkansgrupp

Lagstiftningen ger inte polisen rätt att hålla kvar utländska ligor vid båtstölder.
Läs här (extern länk)

2017-10-30

Info från Polisen om Båtsamverkan
Se filmen på youtube

Funderat på varför Skäret heter Skäret?
Se bilder från 1960 när Skäret var ett skär.

If:s Säker Hamn certifiering är en trygghetscertifiering av svenska småbåtshamnar. Certifieringen ställer krav på skydd mot öppen sjö, kontroll över andrahandsuthyrning och bevakning för att minska stölderna.
 
För dig som medlem i en båtklubb som certifieras med Säker Hamn, får du som medlem 15% rabatt på båtförsäkring hos If skadeförsäkring.
Vill du läsa mer om just Säker Hamn så kan du göra det på www.if.se/sakerhamn