Mars 2018 - svinkallt *brr*

Årsmöte den 16 april i Ankarsalen

Aktuellt

Årsmöte!  Måndagen den 16 april kl 19.00 i Ankarsalen avhålls årsmöte i Fbf. Mötesdeltagarna kommer trakteras med fika!
Hjärtligt välkomna!

Föredrag om Dalslands kanal: Dalslands kanal är en av Europas och ske världens vackraste vattenvägar. Kanalen, som är lätt tillgänglig för oss Göteborgare, kan trafikeras med motorbåtar och de flesta segelbåtar.
Den 11 april kl 18.30 kommer Benny Ruus, VD på kanalbolaget, och berättar mer. Under kvällen kommer vi att bjuda på enklare förtäring.
Totalt har vi plats för ca 50 personer. Anmälan kan göras på fiskebacksbf@gmail.com före den 1 april.
Tänk på att antalet platser är begränsat så boka plats i god tid!

Inseglingen Fiskebäck Inseglingen Fiskebäck

Enslinjen inseglingen till Fiskebäck har slocknat. Enligt SJöV skall det vara åtgärdat inom 18 dagar (men det har hänt förr att det tagit längre tid.)
[2018-03-15]
 

Båtmotor stulen i Fiskebäck: En Flipper vid lilla mastskjulet med en Suzuki 115 hk utombordare har fått sin motor stulen. Bilderna visar hur båten såg ut den 25 nov 2017 och hur det ser ut 13 januari.
Någon som vet vem som äger båten, eller vet vilken båtplats den brukar ligga på? Kontakta ägaren eller FBF.
Motoruppgifter (foto på skylten) finns hos FBF, om detta önskas.

Vi ser fram enot att Grefab får system för märkning av båtarna och att vi i båtföreningen får tillgång till dessa data, så kan vi hjälpa till att spåra ägare vid behov.

God vakthållning sommaren 2017, men den kan bli bättre!
(Den här notisen är en uppdatering på förra årets notis om vakthållning, dvs inte mycket har förändrats)
I sommar har vakthållningen varit tämligen god, i 60% av kvällarna har det funnits folk i stugan, det är alltså något sämre än föregående år då det var 68%. Många gånger har det dock bara varit en person, men även en (1) person som vaktar är viktig och gör nytta! Vi har haft väldigt få händelser i år och det ska vi vara glada för. 
Vid ett par tillfällen har det räckt med att man lyser med en lampa på en bil så försvinner den snabbt. Vid något tillfälle var det flera personer som började röra sig på ett konstigt sätt en mörk natt i höst, men en kraftig ficklampa fick dem att dra väldigt snabbt därifrån. Så visst gör ni nytta!
Tala med din båtgranne och fråga när (?) han gick vakt, kanske kan du få med honom nästa år om han inte var med.
Du som går vakt gör nytta!

Ny chefredaktör för Roderbladet sökes: Efter många år i rollen som chefredaktör är det nu dags för Kjell att lämna över stafettpinnen. Vi letar nu efter någon som vill vara med att tillsammans med de andra klubbarna skapa en läsvärd tidning, gå igenom material och tillsammans med ansvarig utgivare hålla i strukturen.
Känner du dig redo att axla detta uppdrag tillsammans med de övriga representanterna i Grefabs hamnar så kontakta oss i båtföreningen för mer information.

Uppdatering: Inga nya bryggor i vinter: Grefab har lämnat in miljöprovning för flytbryggorna som ska ersätta brygga D och E. Då det nu är tre (3) bryggor som ska läggas ut skulle det vara fler papper till miljöprövningen och vad vi erfarit blir det inget bryggbyte i vinter. Man hinner inte med detta på grund av förseningar i hanteringen. Grefab har alltså än en gång schabblat till det och har problem med planeringen.
Varför allting ska ske så sent är en gåta, om Grefab redan nu lämnar in miljöprövning för brygga A och B nu så har man det klart till våren och kan sedan göra bryggupphandlingen  i lugn och ro under sommaren 2018. Hur planerna nu ser ut framöver vet vi inte, vi ser fram emot ordförandemötet som brukar hållas två ggr om året.
Vad gäller det sega igångsättande av C-bryggan och att Grefab inte kunde leverera el eller vatten i tid enligt kontrakt, får var och en, som har anspråk på ersättning, vända sig till Grefab.
Vägen ut till Skäret, som är väldigt bubblig får inte heller någon ny asfalt i höst, vilket var tänkt en gång. Långsamt är bara förnamnet...

Coboats utvidgar Båtklubbssamverkan
Under första kvartalet 2017 ökade antalet stölder av båtmotorer dramatiskt, upp 57 procent jämfört med samma period 2016, enligt BRÅ. Trenden går mot att tjuvarna i allt större utsträckning ha börjat stjäla stora nya motorer, mellan 100- och 300 hk. Stölderna av dessa dyra motorer tyder på att tjuvarna är välorganiserade då det krävs mer förberedelser och logistik.
 
Coboats lanserar nu ett nytt koncept inom ramen för båtsamverkan - BÅTKLUBBSSAMVERKAN!
 Tillsammans med en rad kommuner, försäkringsbolag, lokala båtförbund, kommunala hamnar, marinor och representanter från näringslivet ska vi knyta samman alla Sveriges båtklubbar/föreningar, marinor och kommunala hamnar i regionala kommunikationsgrupper. Polisen är genom Båtsamverkan delaktiga i projektet men får av olika själ inte offentligt rekommendera enskilda initiativ. 

Mellan båtklubbarna i Grefab-hamnarna har vi en samverkansgrupp, där styrelserna i klubbarna tillsammans med områdescheferna för Grefab och polisen har kontakt. Så snart något händer i någon hamn informeras detta till alla inom samverkansgruppen. Det är detta som nu ska utvidgas till ett heltäckande nätverk för att komma till rätta med stölderna.
Fortsatt mycket stölder: Läs mer här (extern länk)

Klubbvimpel
finns nu åter att köpa av föreningen. Pris är 175:-.
Sätt in 175:- på klubben plusgiro 62 32 01 – 1 och ange *noga* namn, adress och båtplats och att det avser vimpel.
Du kan betala både medlemskap och vimpel i vår e-butik. Klicka på Butik i menyn ovan.

Vaktlista för 2018. Se när det är din tur att hjälpa till i hamnen.
Läs mer här

Fel i hamnen?
Hittar du något i vår hamn som bör åtgärdas av Grefab, anmäl felet på deras hemsida. Länken hittar du under välkomst-skylten ovan.

Nu är risken 10 på skala 1-10 för båtmotorstölder!
Polisens samverkansgrupp

Lagstiftningen ger inte polisen rätt att hålla kvar utländska ligor vid båtstölder.
Läs här (extern länk)

Vi behöver din hjälp en gång om året!
FBF är med i båtsamverkan, polisen och båtklubbarnas samarbete för att minska stölderna i hamnarna.
En viktig del i detta är att vi gå vakt, finns det ingen i hamnen är det enkelt för tjuvarna att ta med sig motorer och annat.
Hjälp till genom att gå ditt vaktpass!

Se också CoBoats.

Skaffa Coboats (Gratis!) så får du info direkt när något händer!Coboats även hos polisen, läs mer på Coboatssidan

Info från Polisen om Båtsamverkan
Se filmen på youtube

Fbf nu på FB! Fiskebäck Båtförening har nu en Facebook-grupp där det ges möjlighet att hålla kontakten med andra båtägare i hamnen. Man hittar gruppen genom att söka på Fiskebäcks Båtförening.
Gruppen är sluten, men öppen ändå, dvs för att komma in och läsa och skriva måste man bli medlem i gruppen, men alla som har båt i hamnen, eller har en nära anknytning till hamnen och dess verksamhet kan bli medlemmar i FB-gruppen, oavsett om de är med i Fbf eller inte.

Funderat på varför Skäret heter Skäret?
Se bilder från 1960 när Skäret var ett skär.

If:s Säker Hamn certifiering är en trygghetscertifiering av svenska småbåtshamnar. Certifieringen ställer krav på skydd mot öppen sjö, kontroll över andrahandsuthyrning och bevakning för att minska stölderna.
 
För dig som medlem i en båtklubb som certifieras med Säker Hamn, får du som medlem 15% rabatt på båtförsäkring hos If skadeförsäkring.
Vill du läsa mer om just Säker Hamn så kan du göra det på www.if.se/sakerhamn