Vakt

Vaktstugan med den vackra skylten :) Vaktstugan med den vackra skylten :)

Vi organiserar vakthållning i hamnen sommartid, för att begränsa stölder och skadegörelse. Din insats påverkar i hög grad hur många nattliga oönskade besök vi får.
Vaktstugan
Denna är placerad uppe på berget ungefär vid stora mastkranen.
Den tidigare klubblokalen vid miljöstationen hyrs inte längre av föreningen annat än för större samlingar. 

Vaktlista

Varje båtägare tilldelas ett pass per säsong. Ett pass är mellan kl 21.00 och 03.00. Vakthållningen utgår från vaktstugan, som ligger ovanför stora mastkranen på Skäret.
Använd den kraftiga strålkastaren som finns på taket, som ska kunna lysa över båtarna vid behov.
 

Sök upp din båtplats i vaktchemat. Datum till vänster anger vilken kväll. Kl 21.00 börjar du din vakt och går
till kl 03.00 morgonen efter. Koden till vakstugan har du fått hemskickad till dig.
 
 Till dem som inte gått sin vakt kommer vi att skicka ett brev där vi ber om ett vaktbidrag på 300:-.
Det är viktigt att du tar del av vaktinstruktionerna som finns i vaktloklalen.

Ändring av vaktpass

För att det ska bli jämt fördelat över alla dagar ser vi helst att du går pass den dag du har fått tilldelad. Men om du inte kan den dagen är du välkommen att ta ditt pass en annan dag som passar dig. Meddela gärna vaktansvarig i mejl eller formulär om du byter dag.
Formulär finns här

Den som inte går sitt vaktpass ombeds att ge ett vaktbidrag till föreningen på 300:-

Orienteringskarta