Notiser om ett och annat
och lite gamla notiser

Skärmdump från djupmätning Skärmdump från djupmätning

Grunt i hamnen: Söder om den yttre ändan av C-bryggan är det en uppgrundning, där den gamla bryggan stod en gång. DJupet är mindre än 1,5 m vid normalvatten-stånd, och många båtar, som ska in till mastkranen, får sega sig genom leran. Det finns också något hårt i botten på ett ställe. Tag ut svängen ordentligt om du är djupgående.
Rapporter har också kommit in om något hårt på ca 1,6 m djup mellan sjösättningsbryggan och nocken på E-bryggan. Exakt var är dock inte lokaliserat, vi återkommer när vi vet mer.

Att masta på och masta av
Av- och påmastning av segelbåtar görs enklast vid den stora mastkranen. Den kranen kan styras i sida (rotationsled) vilket gör att kan har kontroll på kranen. Det har man endast med svårighet med den lilla kranen vid båtupptagningen.

Kom förberedd!
Oavsett om masten ska på eller av så var förberedd så att du inte ligger vid kranen mer än nödvändigt

När masten ska av, gör följande vid båtplatsen:

  • klä av segel och bom
  • lossa alla vantskruvar så att de är lätta att jobba med
  • lossa undre sidovanten helt så att endast ett vant på vardera sidan är fäst
Därefter flyttar du båten till kranen och lyfter av masten.
  • när masten ligger på land, flytta in den och lägg den tillfälligt på bockarna en bit in så att nästa båt kan komma åt. Återgå till din båtplats så nästa båt kan komma in till kranen.
  • Klä av masten alla stag och vant, samt antenner och windex. Märk den med Grefabs inplastade märklapp och lägg den i ett mastskjul. Det finns ett vid vindsurfarna på Skäret (kortare master) och flera vid upptagningskranen.
När masten ska på, gör följande innan du flyttar båten:
  • Kör ner masten till kranen
  • Klä på vant, spridare, och övrig utrustning
  • kontrollera att fallen går på rätt sida av spridarna
Därefter flyttar du båten till mastkranen.
När masten står på plats, räcker det med att fyra stag och vant håller masten, resten kan du göra vid båtplatsen

Lyftet. För båtar som har 
  1) masten på däck och
  2) har ett spinnakerbomsupphal 

är det lättast att lyfta masten i spinnakerbomsupphalet. Fäst kroken i en ögla i upphalet, tag hem så att lyftkroken hamnar där upphalet går in i masten, och fäst det i en knap nertill. När du lyfter masten får den en behaglig lutning och när mastfoten är på plats reglerar man lutningen genom att vrida kranen. Lyftvajern drar då masten snett framåt vilket gör att Windexen inte kolliderar med lyftvajern.
Man fäster då akterstaget och sidovanten först, reser masten genom att vrida kranen och fäster förstaget sist! Klart!
Vid avmastning gör man tvärtom.

Även om slinget används som lyft och läggs runt spridaren kan man utnyttja kranens rotation för att undvika att Windexen och annan utrustning i masttoppen stukas.
 

Statistik för föreningen
Vi är ca 300 medlemmar och 1 hedersmedlem.

Statistik för hemsida:
Vi har i snitt ca 10 unika besökare per dag som tittar på i snitt på 36 sidor. (många av de unika är inne flera gånger i månaden och kollar)
På en månad har över 300 olika personer varit inne och läst.
[2017-04-14]

"Atlantica-grundet"
Den boj som Atlantica hade lagt ut vid grundet SSV om angöringen till inloppet i Fiskebäcks hamn fick de ta bort då Sjöfartsverket (SjöV) fick klagomål på att den inte såg ut som prickar ska göra.
Nu har man i Kullavik samma problem och där har man fått SjöV godkännande att lägga ut en boj som ser riktig ut. Dock kostar det pengar. Vi har hört med SjöV och det kostar 15.000:- i sjömätningsavgift och sedan 3-4000:- för bojen. Driftskostnader är inte kända.