Notiser om ett och annat
och lite gamla notiser

Ordförandeträffen: 

Måndagen 16/ 10 var båtföreningarna söder om Göta älv inbjudna till möte med GREFAB.
Fiskebäcks båtförening påtalade brister på bryggor, bilarnas hastighet på hamnplan, elen (uttag och belysning) samt undrade vad som händer med dom nya flytbryggorna som skall ersätta D och E plus en extra.

 • GREFAB har inte fått klartecken från Miljödomstolen i Vänersborg än så det blir troligtvis inte något byte till flytbryggor denna vinter.
 • För att hålla ner hastigheten på plan, för både vår och GREFABs personals säkerhet, kommer det att anläggas ett farthinder vid den första p-automaten.
 • På hamnplan kommer en 12 meter hög belysningsstolpe att monteras. [Edit: Den är på plats nu]
 • Kajen vid bryggorna ska asfalteras till våren.
 • Elen är ett kapitel för sig och GREFAB är medvetna om hur dålig den är så den kommer att ses över.

Föreningens önskemål jämfördes sedan med vad hamnpersonalen hade tyckt och vi var rörande eniga om vad som behövde göras.

Skärmdump från djupmätning Skärmdump från djupmätning

Grunt i hamnen: Söder om den yttre ändan av C-bryggan är det en uppgrundning, där den gamla bryggan stod en gång. DJupet är mindre än 1,5 m vid normalvatten-stånd, och många båtar, som ska in till mastkranen, får sega sig genom leran. Det finns också något hårt i botten på ett ställe. Tag ut svängen ordentligt om du är djupgående.
Rapporter har också kommit in om något hårt på ca 1,6 m djup mellan sjösättningsbryggan och nocken på E-bryggan. Exakt var är dock inte lokaliserat, vi återkommer när vi vet mer.

Imatec, som är distributör för Volvo Penta och dess reservdelar, drar in försäljningen till alla företag som inte är auktoriserade. Det innebär att alla mindre verkstäder inte längre kan ta hand om service och reparationer på Volvo Penta-motorer.
Det är många båtägare som har äldre motorer och de auktoriserade verkstäderna har ofta hänvisat dessa kunder till de mindre verkstäderna, som fortfarande har kunskapen om 60-70-80-tals motorer.
Kvar finns Mitab, som flyttat till Bjölahamnen (BoatManager),
Wahlborgs Marina, Sjöstadens Varv i Långedrag, Tångudden, Båtakuten på Hisingen, Björlandavarvet samt  Gillholms Marina, Kornhall.

LångedragsTeknik lägger ner: LångdragsTeknik på Hisingen har avvecklat sin verksamhet från den 31 sept 2017. Orsaken uppges att hyran för deras lokaler ska fördubblas och då går det inte längre ihop.
https://langedragsteknik.se/

Den aktuella AIS MOB Beacon med sin låssprint. Den aktuella AIS MOB Beacon med sin låssprint.

Man-överbord-larm aktiverade sig själv.
På flytvästen kan man fästa en mindre enhet som, när man faller överbord, kan aktiveras och då larmas den egna båten och andra båtar runt om som har AIS-mottagare att någon har fallit över bord. De kallas AIS MOB Beacon.
Detta hände i USA och US Coast Guard, den amerikanska motsvarigheten till Kustbevakningen, ryckte ut för att assistera. Så småningom hittade man båten där MOB-sändaren fanns med en ovetande kapten och man började fundera på vad som hänt.
För att aktivera enheten ska man rycka ut en sprint och vrida den röda hatten. Nu satt sprinten i och ändå hade den gått igång. Det visade sig att när man vrider toppen aktiverar man en magnetiskt brytare. Flytvästen och enheten var stuvad i förpiken, nära bogpropellern. Magnetfältet från denna var ca 4 ggr starkare än den från den inbyggda aktivatorn, vilket medförde att den startade. Kaptenen hade fått ett larm på plottern när han startade bogpropellern, men då han aldrig hört det larmet förr tryckte han bara bort det och funderade inte vidare på det. Han höll ju just på att manövrera ut båten och var upptagen med detta.
Slutsatsen man ska dra är att 1) läs bruksanvisningen ordentligt om hur den fungerar och de varningstexter som finns där och 2) stuva inte flytvästen med sin AIS MOB Beacon i närheten av föremål som alstrar magnetfält och som nr 3), håll reda på vilket MMSI-nummer din AIS MOB Beacon har så att du känner igen det på din plotter.
Hela den aktuella artikeln (på engelska) kan läsas här

Plottertest: Sjöförsäkringsbolaget Alandia gjorde 2014 en test av plotters, med dyster läsning som följd. Nu har man gjort en ny test under jan-febr 2017. Den visar på en del förbättringar men i vissa fall även försämringar.
Bl a visas i ett sjökort en prick i inseglingsrännan til Fiskebäck som inte finns i verkligheten!
Läs artikeln här
Läs hela testen här (pdf).
och se en video här (youtube).

190m flytbrygga 190m flytbrygga

C-bryggans bommar på plats allihopa
Alla 190m brygga har anlänt och är utlagd i hamn-bassängen och  fundamentet till landgången är nergrävt samt spången utlagd.
Sammanlagt finns det 116 platser, 3 resp 3,5 m breda, plus en plats på nocken. Ytterligare två platser är möjliga längst in.

De nya pontonerna får ljuspunkter och eluttag mitt på så det blir aldrig mer än 10 m från båten till närmsta eluttag. Elstolparna blir av fabrikat El-Björn. Dessa har LED-ljus som lyser snett nedåt och utåt.
/klicka på bilderna så blir de större/

Ingen förändring av bolagsform i Grefab
Diskussioner har förts när det gäller Grefabs framtid, alternativ som försäljning till riskkapitalbolag, lösa ut grannkommunerna eller låta föreningarna ta över har undersökts.
Nu har man bestämt sig: Det blir ingen förändring, verksamheten fortsätter precis som vanligt.

Att masta på och masta av
Av- och påmastning av segelbåtar görs enklast vid den stora mastkranen. Den kranen kan styras i sida (rotationsled) vilket gör att kan har kontroll på kranen. Det har man endast med svårighet med den lilla kranen vid båtupptagningen.

Kom förberedd!
Oavsett om masten ska på eller av så var förberedd så att du inte ligger vid kranen mer än nödvändigt

När masten ska av, gör följande vid båtplatsen:

 • klä av segel och bom
 • lossa alla vantskruvar så att de är lätta att jobba med
 • lossa undre sidovanten helt så att endast ett vant på vardera sidan är fäst
Därefter flyttar du båten till kranen och lyfter av masten.
 • när masten ligger på land, flytta in den och lägg den tillfälligt på bockarna en bit in så att nästa båt kan komma åt. Återgå till din båtplats så nästa båt kan komma in till kranen.
 • Klä av masten alla stag och vant, samt antenner och windex. Märk den med Grefabs inplastade märklapp och lägg den i ett mastskjul. Det finns ett vid vindsurfarna på Skäret (kortare master) och flera vid upptagningskranen.
När masten ska på, gör följande innan du flyttar båten:
 • Kör ner masten till kranen
 • Klä på vant, spridare, och övrig utrustning
 • kontrollera att fallen går på rätt sida av spridarna
Därefter flyttar du båten till mastkranen.
När masten står på plats, räcker det med att fyra stag och vant håller masten, resten kan du göra vid båtplatsen

Lyftet. För båtar som har 
  1) masten på däck och
  2) har ett spinnakerbomsupphal 

är det lättast att lyfta masten i spinnakerbomsupphalet. Fäst kroken i en ögla i upphalet, tag hem så att lyftkroken hamnar där upphalet går in i masten, och fäst det i en knap nertill. När du lyfter masten får den en behaglig lutning och när mastfoten är på plats reglerar man lutningen genom att vrida kranen. Lyftvajern drar då masten snett framåt vilket gör att Windexen inte kolliderar med lyftvajern.
Man fäster då akterstaget och sidovanten först, reser masten genom att vrida kranen och fäster förstaget sist! Klart!
Vid avmastning gör man tvärtom.

Även om slinget används som lyft och läggs runt spridaren kan man utnyttja kranens rotation för att undvika att Windexen och annan utrustning i masttoppen stukas.
 

Statistik för föreningen
Vi har under 2016 varit 311 medlemmar och 1 hedersmedlem.

Statistik för hemsida:
Vi har i snitt ca 10 unika besökare per dag som tittar på i snitt på 36 sidor. (många av de unika är inne flera gånger i månaden och kollar)
På en månad har över 300 olika personer varit inne och läst.
[2017-04-14]

Prislista Grefab 2017 kan läsas här (laddas ner som pdf)

"Atlantica-grundet"
Den boj som Atlantica hade lagt ut vid grundet SSV om angöringen till inloppet i Fiskebäcks hamn fick de ta bort då Sjöfartsverket (SjöV) fick klagomål på att den inte såg ut som prickar ska göra.
Nu har man i Kullavik samma problem och där har man fått SjöV godkännande att lägga ut en boj som ser riktig ut. Dock kostar det pengar. Vi har hört med SjöV och det kostar 15.000:- i sjömätningsavgift och sedan 3-4000:- för bojen. Driftskostnader är inte kända.

Styrelsen har funderat och bestämt sig för att vår lilla förening inte kan ta på sig det ekonomiska för detta. Denna prick anser vi är en fråga på en högre nivå då den ligger ute på allmänt vatten och tom färjetrafiken passerar där sommartid.