Styrelsen 2018

Ordförande:
Palle Lindkvist

Vice Ordförande och Roderbladet:
Karl Lundgren

Sekreterare
Thomas Gisslén

Kassör:
Thomas Englund Båtpl: D95
Tel: 0734-19 42 88
 
Klubbmästare:
Stefan Börjesson

Ledamot:
Gunnar "Walle" Wallin
 
Hemsida och CoBoats:
Patrick Lindahl
Tel: 0707-62 98 00

Alla mejl till någon i styrelsen ställs till fiskebacksbf@gmail.comRevisor
Stefan Kardborn

Revisorsuppleant:Lennart Hansson Båtpl: A60
Tel: 0735-097106
lewahansson@gmail.com
 
Valberedning:
Jan Johansson
Anders Kardborn.
 

Vår postadress är:
Fiskebäcks Båtförening
Hälleflundregatan 115
426 58 Västra Frölunda

Organisationsnummer
802464-7813
 
Vår besöksadress är:
 Hälleflundregatan 115
 
E-postadress: fiskebacksbf@gmail.com