Styrelsen

Ordförande:
Gunnar "Walle" Wallin Båtpl: SKÄR8
Tel:031-94 37 24
 
Vice Ordförande:
K-G Lewerth
Tel: 031-296147
Mobil: 0705-29 61 47
 
Sekreterare
vakant

Vaktansvarig samt
kontaktperson Roderbladet
:
Ragnar Strömberg Båtpl: D39
Tel: 031-47 34 74
 
Kassör:
Thomas Englund Båtpl: D95
Tel: 0734-19 42 88
 
Klubbmästare:
vakant
 
Hemsida och CoBoats:
Patrick Lindahl
Tel: 0707-62 98 00

Vi är alltid intresserade av båtägare som vill hjälpa till i klubben!
Hör av dig till oss!


Alla mejl till någon i styrelsen ställs till fiskebacksbf@gmail.com


Revisorer:

Lennart Ramsvik Båtpl: A119
Tel: 0705-92 41 98
lennart.ramsvik@gmail.com

Lennart Hansson Båtpl: A60
Tel: 0735-097106
lewahansson@gmail.com

Revisorssuppleant:
Werner Olsson, Båtpl: KA34
 
Valberedning:
Karl Lundgren  
Thomas Gisslén, Båtspl: B13

Vår postadress är:
Fiskebäcks Båtförening
Hälleflundregatan 115
426 58 Västra Frölunda

Organisationsnummer
802464-7813
 
Vår besöksadress är:
 Hälleflundregatan 115
 
E-postadress: fiskebacksbf@gmail.com