Styrelsen informerar


Fbf nu på FB! 
klicka här så kommer du direkt till vår Facebook grupp.

Vi använder Facebook som ett dialogforum, du kommer snabbt i kontakt med många av dina båtgrannar.