Styrelsen informerar

årsmöte 2020 flyttas till i höst

Vi flyttar det planerade årsmötet till efter sommarens båtliv. Anledningen är det rådande läget med Corona. De rekommendationer som myndigheter och regering beslutat om säger att vi ska undvika samlingar och resor. Eftersom det inte inkommit några motioner och alla medlemmar i styrelsen är beredda att sitta kvar till årsmötet kan genomföras ser vi det inte som nödvändigt att genomföra mötet nu i april.  
Förhoppningsvis kan vi istället träffas när vi inte har hotet om Corona hängande över oss och blicka tillbaka mot en fin båtsommar.
Göteborg 2020-04-12
Styrelsen