Styrelsen informerar

Ordförandemöte på Grefab. Under årsmötet kom det upp en del synpunkter som styrelsen uppmanades att ta med till Grefab. Vi hann knappt formulera frågorna för oss själva när det kom en inbjudan till ordförandemöte, något som hålls regelbundet två ggr om året mellan Grefabs ledning och alla ordförandena i hamnföreningarna. Därför blev det mer än Fiskebäcksfrågor som togs upp på detta mötet.

Roderbladet: Den viktigaste punkten var att Grefab ensidigt hade sagt upp avtalet med Roderbladet. Grefab menade att den informationskanalen var ointressant då den inte nådde speciellt många, det hade den utvärdering som Grefab gjort visat. Föreningarna menade att Grefabs undersökning överhuvudtaget inte tog upp Roderbladet så därför kunde man inte dra några slutsatser av detta. Dessutom gick undersökningen ut till alla Grefabs kunder, de som har sommarplats, de som har vinterplats och de som står i kön. Roderbladet går bara ut till de som har sommarplats. Grefab ville satsa på en egen info-sida, hur den ska se ut är i skrivande stund oklart, synpunkter framfördes på att den givetvis var välkommen då det som står på Grefabs hemsida idag är ofta gammalt och intetsägande.
Man enades till slut om att Grefab drar in annonserna i Roderbladet, men står för hela tryckningen och distributionen av första numret. Dessutom ska tydligare klargöras vad som är redaktionellt material, hamn-föreningarnas åsikter och vad som är Grefabs synpunkter.
Delges budget i förväg: Föreningarna föreslog att områdescheferna, innan de la sin budget, gick igenom denna med resp ordförande, för att på så sätt kunna påverka prioriteringen av åtgärder i hamnarna. Detta mottogs välvilligt av Grefab och man kom överens att så skulle ske. 
Övriga frågor som togs upp var parkeringsfrågor, containrar, att kunna spola av botten utan att behöva betala skjortan för ett lyft mitt i sommaren samt C-bryggan i Fiskebäck. Alla dessa synpunkter framfördes utan att det egentligen resulterade i några konkreta svar.

Kajplats och vinterplats?
Föreningen har inga båtplatser, varken på land eller i hamnen. Det är Grefab som sköter den delen.
Är du intresserad av plats i Fiskebäck, på land eller i hamnen, ska du vända dig till Grefab