Ordförandemöte med Grefab

Ordförandemöte med Grefabs ledning 2021-11-17
Lite kort från mötet:

  • Det är många nya kunder i Grefabs hamnar och nästan alla platser är uthyrda. 
  • För att öppna bommen krävs en digital nyckel och mobiltelefon. Max tre nycklar per båtplats.
  • Båtar som har TBT i bottenfärg kommer inte vara tillåtna. Vid misstanke krävs godkänd test som Grefab utför. TBT är ett väldigt farligt ämne som användes i bottenfärger fram till 1989, främst på träbåtar.
  • 2021 genomfördes underhållsarbeten för ca 500 tkr i Fiskebäck: Asfaltering, elanläggningar, belysning och förankring av flytbryggan på vågbrytaren.
  • De kommande åren 2022-2025 planeras åtgärder för ca 1,5 mnkr: Renovera hytter, asfaltering, renovera brygga A & B samt en ny belysningsmast.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter