Öppet hus i klubblokalen första onsdagen i månaden kl 18 - ?? :
6 sept (Lennart), 4 okt (Thomas), 1 nov (Ulrika) och 6 dec (Walle). Vi bjuder på fika och tjôt! Kom du också!

November 2017 - de flesta båtar på land

Välkommen till Fbf:s hemsida!

Vindstyrka och -riktning Vinga, Måvholmsbådan, Torshamnen, Karet Gbg Hamn 
Fel i hamnen? Här kan du göra felanmälan till Grefab

Aktuellt

Konsultföretaget WSP blir generalkonsult för utveckling av Fiskebäcks fiskehamn. Läs mer på WSP:s hemsida (extern länk).
Debattartikel i GP om Fiskebäcks fiskehamn: (extern länk)
Mer text kommer när vi vet mer.

Ny chefredaktör för Roderbladet sökes: Efter många år i rollen som chefredaktör är det nu dags för Kjell att lämna över stafettpinnen. Vi letar nu efter någon som vill vara med att tillsammans med de andra klubbarna skapa en läsvärd tidning, gå igenom material och tillsammans med ansvarig utgivare hålla i strukturen.
Känner du dig redo att axla detta uppdrag tillsammans med de övriga representanterna i Grefabs hamnar så kontakta oss i båtföreningen för mer information.

Uppdatering: Inga nya bryggor i vinter: Grefab har lämnat in miljöprovning för flytbryggorna som ska ersätta brygga D och E. Då det nu är tre (3) bryggor som ska läggas ut skulle det vara fler papper till miljöprövningen och vad vi erfarit blir det inget bryggbyte i vinter. Man hinner inte med detta på grund av förseningar i hanteringen. Grefab har alltså än en gång schabblat till det och har problem med planeringen.
Varför allting ska ske så sent är en gåta, om Grefab redan nu lämnar in miljöprövning för brygga A och B nu så har man det klart till våren och kan sedan göra bryggupphandlingen  i lugn och ro under sommaren 2018. Hur planerna nu ser ut framöver vet vi inte, vi ser fram emot ordförandemötet som brukar hållas två ggr om året.
Vad gäller det sega igångsättande av C-bryggan och att Grefab inte kunde leverera el eller vatten i tid enligt kontrakt, får var och en, som har anspråk på ersättning, vända sig till Grefab.
Vägen ut till Skäret, som är väldigt bubblig får inte heller någon ny asfalt i höst, vilket var tänkt en gång. Långsamt är bara förnamnet...

På linjen. På linjen.

Fiskebäck norra: Enslinjen från sydväst in mot Fiskebäck har röjts och målats så nu syns den igen, åtminstone dagtid. En gång i tiden fanns röda lampor men de är borta. 

Imatec, som är distributör för Volvo Penta och dess reservdelar, drar in försäljningen till alla företag som inte är auktoriserade. Det innebär att alla mindre verkstäder inte längre kan ta hand om Volvo Penta-service och -reparationer. 
LångedragsTeknik lägger ner. Läs mer här

Ny hamn? Mellan Fiskebäcks fiskehamn och Sjöbacka håller en ny hamn på att anläggas. Det är företaget Dansholmen som gjort vallar och satt upp en skylt. Tittar man på gamla flygbilder fanns det två flytbryggor här innan man byggde ut färjeläget för några år sedan.

"Atlantica-grundet" igen
Den boj som Atlantica hade lagt ut vid grundet SSV om angöringen till inloppet i Fiskebäcks hamn fick de ta bort då Sjöfartsverket (SjöV) fick klagomål på att den inte såg ut som prickar ska göra.
Under sommaren har ett antal båtar smällt på och stukat sina propellrar. Grundet ligger förrädiskt utanför den yttre gröna inseglingspricken och man får ta ut svängen ordentligt, om man ska söderut eller kommer från syd.

Coboats utvidgar Båtklubbssamverkan
Under första kvartalet 2017 ökade antalet stölder av båtmotorer dramatiskt, upp 57 procent jämfört med samma period 2016, enligt BRÅ. Trenden går mot att tjuvarna i allt större utsträckning ha börjat stjäla stora nya motorer, mellan 100- och 300 hk. Stölderna av dessa dyra motorer tyder på att tjuvarna är välorganiserade då det krävs mer förberedelser och logistik.
 
Coboats lanserar nu ett nytt koncept inom ramen för båtsamverkan - BÅTKLUBBSSAMVERKAN!
 Tillsammans med en rad kommuner, försäkringsbolag, lokala båtförbund, kommunala hamnar, marinor och representanter från näringslivet ska vi knyta samman alla Sveriges båtklubbar/föreningar, marinor och kommunala hamnar i regionala kommunikationsgrupper. Polisen är genom Båtsamverkan delaktiga i projektet men får av olika själ inte offentligt rekommendera enskilda initiativ. 

Mellan båtklubbarna i Grefab-hamnarna har vi en samverkansgrupp, där styrelserna i klubbarna tillsammans med områdescheferna för Grefab och polisen har kontakt. Så snart något händer i någon hamn informeras detta till alla inom samverkansgruppen. Det är detta som nu ska utvidgas till ett heltäckande nätverk för att komma till rätta med stölderna.
Fortsatt mycket stölder: Läs mer här (extern länk)

Skärmdump från djupmätning Skärmdump från djupmätning

Grunt i hamnen: Söder om den yttre ändan av C-bryggan är det en uppgrundning, där den gamla bryggan stod en gång. DJupet är mindre än 1,5 m vid normalvatten-stånd, och många båtar, som ska in till mastkranen, får sega sig genom leran. Det finns också något hårt i botten på ett ställe. Tag ut svängen ordentligt om du är djupgående.
Rapporter har också kommit in om något hårt på ca 1,6 m djup mellan sjösättningsbryggan och nocken på E-bryggan. Exakt var är dock inte lokaliserat, vi återkommer när vi vet mer.

Klubbvimpel
finns nu åter att köpa av föreningen. Pris är 175:-.
Sätt in 175:- på klubben plusgiro 62 32 01 – 1 och ange *noga* namn, adress och båtplats och att det avser vimpel.
Du kan betala både medlemskap och vimpel i vår e-butik. Klicka på Butik i menyn ovan.

Fel i hamnen?
Hittar du något i vår hamn som bör åtgärdas av Grefab, anmäl felet på deras hemsida. Länken hittar du under välkomst-skylten ovan.

Så stjäls din båtmotor!
Läs artikel i tidningen
Praktiskt båtägande (extern länk)

Lagstiftningen ger inte polisen rätt att hålla kvar utländska ligor vid båtstölder.
Läs här (extern länk)

Vi behöver din hjälp en gång om året!
FBF är med i båtsamverkan, polisen och båtklubbarnas samarbete för att minska stölderna i hamnarna.
En viktig del i detta är att vi gå vakt, finns det ingen i hamnen är det enkelt för tjuvarna att ta med sig motorer och annat.
Hjälp till genom att gå ditt vaktpass!

Se också CoBoats.

Skaffa Coboats (Gratis!) så får du info direkt när något händer!Coboats även hos polisen, läs mer på Coboatssidan

Info från Polisen om Båtsamverkan
Se filmen på youtube

Funderat på varför Skäret heter Skäret?
Se bilder från 1960 när Skäret var ett skär.

God vakthållning sommaren 2016, men den kan bli bättre!
I sommar har vakthållningen varit tämligen god, över två tredjedelar av kvällarna har det funnits folk i stugan. Många gånger har det dock bara varit en person, men även en (1) person som vaktar är viktig och gör nytta! Vi har haft väldigt få händelser i år och det ska vi vara glada för. 
Vid ett par tillfällen har det räckt med att man lyser med en lampa på en bil så försvinner den snabbt. Vid något tillfälle var det flera personer som började röra sig på ett konstigt sätt en mörk natt i höst, men en kraftig ficklampa fick dem att dra väldigt snabbt därifrån. Så visst gör ni nytta!
Tala med din båtgranne och fråga när (?) han gick vakt, kanske kan du få med honom nästa år om han inte var med.
Du som går vakt gör nytta!

If:s Säker Hamn certifiering är en trygghetscertifiering av svenska småbåtshamnar. Certifieringen ställer krav på skydd mot öppen sjö, kontroll över andrahandsuthyrning och bevakning för att minska stölderna.
 
För dig som medlem i en båtklubb som certifieras med Säker Hamn, får du som medlem 15% rabatt på båtförsäkring hos If skadeförsäkring.
Vill du läsa mer om just Säker Hamn så kan du göra det på www.if.se/sakerhamn